MOEDERVLEK

/LIJKWADE

‘MOEDERVLEK' WIL EEN KINDJE DAT NIET GEBOREN WERD LETTERLIJK EEN WARME PLEK GEVEN DMV HET TATOEËREN VAN EEN STIP.

Het werk wordt samen uitgevoerd met de vragende partij.
Zo ontstaat er een  gezamenlijke concentratie/ruimte waar het verlangen om voor elkaar te zorgen vorm krijgt . 

Valentine Kempynck wil graag dat deze artistieke praktijk een functionele plek kan bewonen in de samenleving.
De artistieke handeling als meditatie, medicatie.

 

MOEDERVLEK

PRAKTISCH

U belt mij op of mailt mij.

WE WERKEN IN TWEE DELEN:

Eerst spreken we af in een kamertje van het poortgebouw

van de Academie voor Schone Kunsten Antwerpen,

bespreken de vraag en overlegen.

En bepalen de datum van het zetten van de moedervlek.
De ontmoetingen vinden plaats op donderdagnamiddag en

avond en op dinsdagavond.

Bij de tweede ontmoeting gaan we het doen.

 

WIE

Voor iedereen, vrouw en/of man.

 

WAT

U krijgt een moedervlek getatoeëerd.

Op de plek waar u het liefst wil.

De locatie van de uitvoering kan eventueel

op een anderen plek plaatsvinden.

 

HOEVEEL

U levert een vrije bijdrage.

 

 

LIJKWADE

Dit is een sociaal artistiek project:

hoe maak je vanuit jezelf een lijkwade voor iemand waarvan je houdt.

iets waar je zelf tijd wilt voor nemen.  jezelf  focussen op de band die tussen de gestorvene en jezelf bestond /bestaat.

deze lijkwade kan je ontwerpen en of uitvoeren  als ode aan degeen waarvan je houdt.

De opzet smeedt de familieband of vriendschap. Er is onderussen tijd voor gesprek, en  herinneringen worden opgehaald.

Het is een zingevende daad waarbinnen je verdriet deelt en verwerkt, solidariteit versterkt  en de  andere binnnen een personelijke context benadert.

 

LIJKWADE

PRAKTISCH

Ik om aan huis/school werken. u kan ook kiezen voor mijn atelier.
Het is goed in blokken te denken.
Zo wordt  er via opdrachten gewerkt worden om tot een persoonlijk resultaat te komen.
In de tussentijd  heeft de maker tijd om zich thuis verder te verdiepen en uit te voeren.
Duur: 4 blokken van 2,5 uur.

 

WIE

Je kan er als particulier aan werken of met een familie of derde leeftijdsgroep samenwerken.
Dit initiatief leent zich ook als klasactiviteit (esthetische vorming/filosoferen)
Mantelzorgers, palliatieve medewerkers kunnen deze steun gebruiken of verder meenemen binnen hun werking. 
Het kan dienen als paralelle dienst naast therapeutische gesprekken.

HOE

1.Je vraagt de workshop aan en er wordt een duidelijke omschrijving van het project voorgesteld.
Daarna wordt een datum en overeenkomst vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

Er wordt een contactpersoon doorgegeven voor praktische vragen.
2.We werken we in 2 groepen (max pers.) om persoonlijk overleg tussen begeleider en maker mogelijk te  maken. Een klas wordt opgedeeld,we werken in 2 dagdelen per sessie. 

WAT 

Er wordt in 4 sessies gewerkt: de tijd nemen is noodzakelijk.
1.opdracht uitdiepen en basis geven
2.ontwerpen van je moodbord.
3.omzetten naar de lijkwade.
4.voorstellen van de lijkwade en nabeschouwing van het project.

 

                  belgat@gmail.com               +32 (0)484 038 546

Omgek